Samarbete i Vasa

Hemmalaget och FinCap Rakennus inleder bostadsförsäljningssamarbete i Vasa!

Meddelande 11.11.2022

 

Hemmalaget och FinCap Rakennus inleder bostadsförsäljningssamarbete i Vasa

 

Hemmalaget i Vasa och byggnadsbolaget FinCap Pohjanmaa Oy, som är verksamt i Vasa, Karleby och Seinäjoki har tecknat ett samarbetsavtal om försäljning av Vasa Vennys bostäder.

FinCap Rakennus bygger som bäst Bostads Ab Vasa Venny som blir färdigt i december. I husbolaget finns 40 nya hem. FinCap Rakennus har dessutom ett färskt markarrendeavtal för granntomten på Himalajagatan 2, där man planerar sammanlagt 70 nya hem i två flervåningshus. På FinCap Rakennus planeringsbord finns också Bostads Ab Vasa Strandgatan 1 som kommer att byggas på silornas plats vid stranden.

”För oss är det viktigt att vara och uppleva något lokalt, vilket vi stärker genom det här avtalet. Vi väntar entusiastiskt på ett framgångsrikt kundserviceorienterat samarbete med bostadsförsäljningen i Vasa”, berättar FinCap Pohjanmaa Oy:s verkställande direktör Juha Pöntinen.

 
   

 

”Samarbetet med FinCap Rakennus är ett väldigt naturligt beslut för oss, och vi skulle inte ha kunnat hitta någon trevligare samarbetspartner. För oss är det ett stort nöje och en hederssak att vara med i lokalt sett betydande byggnadsprojekt i vårt område. Vi satsar på högklassig kundservice, och tillsammans med kompetensen vid FinCap Rakennus skapar vi det bästa möjliga resultatet för våra kunder”, berättar Mikko Marjeta som är verkställande direktör för Hemmalaget i Vasa.

 

”Vår försäljningsstrategi är aktiv och effektiv, och med hjälp av den strävar vi efter ett positivt slutresultat ur alla parters perspektiv. De erfarna mäklarnas högklassiga och professionella arbete som beaktar individen är en bra garanti för ett gott slutresultat”, fortsätter Marjeta.

 

Hemmalaget i Vasa är det ledande företaget inom branschen i sitt område, och bolagets resultat har ökat varje år. Företaget har varit verksamt i Vasa sedan 2011 och har redan uppnått en marknadsandel på över 25 procent. Marknadsandelen kommer att växa ytterligare genom nya rekryteringar till kontoret.

 

FinCap Rakennus är ett österbottniskt byggföretag som verkar som bostadsbyggare och totalansvarsentreprenör i Karleby, Vasa och Seinäjoki ekonomiska regioner.

 

Mer information:

 

Mikko Marjeta

verkställande direktör

Hemmalaget i Vasa

mikko.marjeta@kotijoukkue.fi

040 714 4633

 

Juha Pöntinen

verkställande direktör

FinCap Pohjanmaa Oy

040-843 9827

juha.pontinen@fincaprakennus.fi