Välittäjän vastuu asuntokaupassa

Miksi asunnon myynnissä kannattaa käyttää kiinteistönvälittäjää? Mikä on välittäjän vastuu asuntokaupassa?

Oman kodin myynti tai uuden kodin ostaminen on usein elämän suurimpia päätöksiä. Kaupat onnistuvat turvallisesti, kun mukana on kokenut kiinteistönvälittäjä. Välittäjän tehtävä on arvioida oikea myyntihinta ja hankkia kaikki myyntiä varten tarvittavat asiakirjat. Kotijoukkueen välittäjät tietävät, että oikean myyntihinnan asettaminen myynnin alussa on lopputuloksen kannalta ratkaisevan tärkeää. Me myös tiedämme vuosien kokemuksella, missä juuri sinun kotiasi kannattaa markkinoida ja millaisia markkinointitoimenpiteitä myynti tarvitsee. Tiedämme myös millainen perhe tai pariskunta voisi olla kiinnostunut kodistasi, joten osaamme kohdentaa markkinoinnin juuri oikeisiin asiakkaisiin.

Myynnin alkaessa kiinteistönvälittäjä laatii toimeksiantosopimuksen ja selostusliitteen asunnon myyjän kanssa. Nämä sopimukset laaditaan aina kirjallisesti tai sähköisesti. Tässä vaiheessa kiinteistönvälittäjä käy asunnon myyjän kanssa läpi huolellisesti asunnon materiaalit, asunnossa mahdollisesti sattuneet vahingot ja kaikki sellaiset seikat, jotka ostajan pitää saada tietää ennen ostopäätöstä. Välittäjän velvollisuus on kysellä myyjältä kaikki sellaiset seikat, jotka voisivat vaikuttaa ostajan ostopäätökseen. Tämän jälkeen välittäjä hankkii kaikki asunnon myyntiin tarvittavat asiakirjat. Välittäjällä on yleinen selonottovelvollisuus siitä, ovatko myyjän antamat tai asiakirjoista ilmenevät tiedot kaupan kohteesta oikeita. Laki edellyttää välittäjältä hyvää ammattiosaamista, huolellisuutta ja hyvän välitystavan noudattamista asuntokaupoissa.
 

Välittäjän tulee ottaa selvää alueen kaavoitustilanteesta ja kerrottava ostajalle, jos esimerkiksi viereiselle puistoalueelle on suunnitteilla rakentamista.
Välittäjän tulee ottaa selvää alueen kaavoitustilanteesta ja kerrottava ostajalle, jos esimerkiksi viereiselle puistoalueelle on suunnitteilla rakentamista.
 

Näkyvin osa kiinteistönvälittäjän työstä on asuntoesittelyt. Esittelyjä pidetään yleisiä ja yksityisiä. Olemme aina esittelyn jälkeen myyjään yhteydessä, jotta myyjä tietää kävikö esittelyssä ostajaehdokkaita ja olivatko he kiinnostuneita. Myyjän ei ole tarpeellista olla esittelyissä itse paikalla. On jopa parempi, että myyjä ei ole itse esittelyssä, koska ostajaehdokkaat uskaltavat usein kysellä rohkeammin, kommentoida ja neuvotella vapaammin.

Kun sopiva ostotarjous asunnosta tulee, välittäjän tehtävä on laatia ostotarjoukset kirjallisesti/sähköisesti. Välittäjän tulee antaa ostajalle ennen ostotarjouksen tekemistä kaikki ne tiedot, jotka hän tietää tai olisi pitänyt tietää vaikuttavan ostajan päätökseen.

Kauppakirjan laadinta kuuluu kiinteistönvälittäjän tehtäviin. Välittäjä on vastuussa siitä, että kauppakirja laaditaan ammattitaitoisesti, huomioiden kaupan molempien osapuolten edut. Asuntokaupassa välittäjän velvollisuus on huolehtia siitä, että varainsiirtovero maksetaan kaupanteossa ja välittäjä tekee sen jälkeen varainsiirtoilmoituksen sähköisesti. Varainsiirtoveroilmoitus tulee tehdä jokaisesta ostajasta erikseen, myös silloin kun ostaja on ensiasunnon ostaja. Kiinteistönvälittäjän pitää lähettää tekemänsä varainsiirtoveroilmoitus verottajalle ja ostajalle. Mikäli varainsiirtoveroilmoitus tehdään myöhässä, maksaa siitä tulevan myöhästymismaksun kiinteistönvälittäjä, koska hän on vastuussa varainsiirtoveroilmoituksen tekemistä.  

Maksuttoman hinta-arvion kodistasi pääset tilaamaan täältä